USA- Georgia, Atlanta, Stone Mountain (1991~1994) - rey-Az-pix